Om Axel Muusfeldts Fond

Axel Muusfeldts Fond blev stiftet i 1982 af Axel Muusfeldt (1899 – 1988), der var administrerende direktør i og ejer af Kemp & Lauritzen A/S. Ved Axel Muusfeldts død i 1988 blev majoriteten af aktierne i Kemp & Lauritzen A/S udlagt til Axel Muusfeldts Fond, som i dag gennem sit helejede holdingselskab, Axel Muusfeldts Fond Holding A/S, ejer 97,12 % af aktiekapitalen i Kemp & Lauritzen A/S.

Axel Muusfeldts Fond – der er en erhvervsdrivende fond – bærer også navnet Kemp & Lauritzen Fond.