Axel_Muusfeldts_Fond_billede_01_B
Axel_Muusfeldts_Fond_billede_02_B
Axel_Muusfeldts_Fond_billede_03_B
Axel Muusfeldts Fond blev i 1982 stiftet af Axel Muusfeldt (1899 - 1988), der i en lang
årrække var administrerende direktør i og ejer af virksomheden Kemp & Lauritzen A/S.

Kort om Fonden

Axel Muusfeldts Fond er en erhvervsdrivende fond, der gennem Axel Muusfeldts Fond Holding A/S ejer over 97 % af aktiekapitalen i Kemp & Lauritzen A/S.
Fondens daglige administration varetages fra Kemp & Lauritzen A/S’ hovedkvarter, Roskildevej 12, 2620 Albertslund. Kontaktperson Lise Helmer Olsen – lho@axelmuusfeldtsfond.dk

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 28. september 2023, og fristen for fremsendelse af ansøgning til behandling på dette bestyrelsesmøde er derfor den 28. august 2023.
Det efterfølgende bestyrelsesmøde finder sted den 3. april 2024.

Axel Muusfeldts Fond støtter

Fondens fundats giver mulighed for at yde hjælp til nuværende og tidligere medarbejdere samt efter omstændighederne til deres pårørende.
Fonden kan endvidere yde støtte til fremme af erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål.

Fondens uddelingspolitik er nærmere beskrevet under fanebladene ”Om AMF” og ”Ansøgere”.