Bestyrelsen

Axel Muusfeldts Fonds bestyrelse består af op til 9 medlemmer, hvoraf 3-6 medlemmer er fundatsudpegede og supplerer sig selv, medens 3 medlemmer er valgt blandt medarbejderne i koncernen.

De fundatsudpegede bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år af gangen og de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer for 4 år af gangen. Medlemmerne kan sidde i bestyrelsen til det år, hvori de fylder 70 år. Erhvervsstyrelsen kan dog meddele dispensation til en højere alder.

Bestyrelsen gennemfører en årlig selvevaluering, som formanden er ansvarlig for.

Fondens administrator evalueres årligt af bestyrelsen, og også her er formanden ansvarlig for evalueringens gennemførelse.

Pr. 16. maj 2022 består bestyrelsen af:

Sven Müller

Direktør, Cand. Scient., PhD.
 • F. 1967
 • Indtrådt i bestyrelsen 2002, senest genvalgt i 2023, på valg i 2024
 • Særlige kompetencer: Molekylærbiologi, digital fondsadministration
 • Aktuelle ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem Axel Muusfeldts Fond og Axel Muusfeldts Fond Holding A/S
 • Grant ApS (stifter og direktør)
 • IVS Sven Müller Invest
Medlemmet er ikke uafhængigt

Birgitte Holst

General Manager, Henkel. Cand.oecon.
 • F. 1973
 • Indtrådt i bestyrelsen 2005, valgt senest 2021, på valg i 2024.
 • Særlige kompetencer: Ledelse og strategi.
 • Aktuelle ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem: Axel Muusfeldts Fond Axel Muusfeldts Fond Holding A/S
Medlemmet er ikke uafhængigt.

Flemming Horn Andersen

Advokat (H), cand.jur. (formand)
 • F. 1965
 • Indtrådt i bestyrelsen 2015, på valg i 2024.
 • Særlige kompetencer: Fast ejendom og entrepriseret.
 • Aktuelle ledelseshverv: Bestyrelsesformand: Axel Muusfeldts Fond og Axel Muusfeldts Fond Holding A/S
 • Medlemmet er uafhængigt

Annette Duelund Petersen

Sekretær (medarbejdervalgt)
 • F. 1963
 • Indtrådt i bestyrelsen 2008, genvalgt senest 2022, på valg 2026.
 • Aktuelle ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem: Axel Muusfeldts Fond
 • Medlemmet er ikke uafhængigt

Jørn Mathisen

VVS-montør (medarbejdervalgt)
 • F. 1966
 • Indtrådt i bestyrelsen 2022, på valg 2026.
 • Aktuelle ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem: Axel Muusfeldts Fond
 • Medlemmet er uafhængigt.

Peter Olsen

Elektriker (medarbejdervalgt)
 • F. 1973
 • Indtrådt i bestyrelsen 2018, genvalgt i 2022, på valg i 2026.
 • Aktuelle ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem: Axel Muusfeldts Fond
 • Medlemmet er uafhængigt.

Torben D. Svanholm

Administrerende direktør, Cand. polyt., HD (U)
 • F. 1958
 • Indtrådt i bestyrelsen 2017, senest valgt i 2023, på valg i 2026
 • Særlige kompetencer: Strategi, akkvisitioner og restrukturering af virksomheder samt generel virksomhedsledelse.
 • Aktuelle ledelseshverv:
 • Administrerende direktør i Axel Muusfeldts Fond Holding A/S Bestyrelsesmedlem: Rich. Müller-Fonden Axel Muusfeldts Fond samt Axel Muusfeldts Fond Holding A/S
Medlemmet er uafhængigt

Marianne Rørslev Bock

CFO, Statsautoriseret revisor (næstformand)
 • F. 1963
 • Indtrådt i bestyrelsen 2017, senest valgt i 2023, på valg i 2026
 • Særlige kompetencer: Executive Vice President and CFO i Scandinavian Tobacco Group. Har omfattende international ledelseserfaring og stærke kompetencer inden for finans, treasury, skat og it
 • Aktuelle ledelseshverv: Bestyrelsesnæstformand: Kemp & Lauritzen A/S og Axel Muusfeldts Fond, Bestyrelsesmedlem:
 • Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.M.B.A.
 • Axel Muusfeldts Fond Holding A/S
 • Dagrofa
 • Finanstilsynet (formand for regnskabskyndigt underudvalg)
Medlemmet er uafhængigt

Mogens Filtenborg

Direktør, prof. bestyrelsesmedlem, ingeniør
 • F. 1957
 • Indtrådt i bestyrelsen 2019, senest valgt i 2022, på valg i 2025
 • Særlige kompetencer: Teknologi, energi, supply chain, international ledelseserfaring og bestyrelsesarbejde
 • Aktuelle ledelseshverv: Bestyrelsesformand: Heta A/S Bestyrelsesmedlem: Axel Muusfeldts Fond, Axel Muusfeldts Fond Holding A/S, Kemp & Lauritzen A/S og Fleksi A/S
Medlemmet er uafhængigt