Spørgsmål og svar

Nej, ansøgninger modtages udelukkende via AMF hjemmesiden. For vejledning se fanebladet ”Ansøgninger”.

Det eneste dokumentformat der accepteres er PDF – det er ikke muligt at uploade andre formater.

Kort efter indsendelsen vil du modtage en bekræftelsesmail inkl. et ansøgningsnummer. Hvis ikke du modtager en bekræftelse, kan det skyldes, at e-mail adressen ikke er angivet korrekt.

Ansøgninger om støtte til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål behandles løbende på bestyrelsesmøderne. Ansøgninger indsendt senest 30 dage inden datoen for afholdelse af et bestyrelsesmøde vil blive behandlet på mødet. Det tilstræbes, at alle rettidigt indsendte ansøgninger modtager endeligt svar senest 30 dage efter det afholdte bestyrelsesmøde. Dato for næste bestyrelsesmøde fremgår af AMF forsiden. Indsendes ansøgningen senere end 30 dage inden det kommende bestyrelsesmøde, vil ansøgningen automatisk blive behandlet på det næstkommende møde.

Ansøgninger fra K&L medarbejdere behandles løbende og uafhængigt af bestyrelsesmøderne. Det tilstræbes at give endeligt svar senest 30 dage efter, ansøgningen er modtaget.

Der er ingen muligheder for at klage over afgørelser om støtte, idet det alene er op til bestyrelsen at afgøre, hvorvidt ansøgninger om støtte skal imødekommes eller ej.